הקונדנסט שבתוך הגז-לחצו כאן לקריאת הדו"ח המלא
מוגש בהתנדבות כשירות לציבור מטעם:
חנה קופרמן, הפורום הישראלי לשמירה על החופים
אלה נווה, "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות"

בעוד שבמשך שנים מוצגת לציבור תמונה שבמאגרי הגז לחופי ישראל התגלה רק "גז טבעי"- מוצר
אנרגיה רצוי למשק, הנחשב לידידותי יותר לסביבה, מסתבר , כי בתוך מאגרי הגז, נמצא גם נפט מסוג
קונדנסט בכמויות מסחריות, בסדרי גודל של עשרות מיליארדי חביות:
"מתווה הגז" ותכניות המתאר אותן מקדמת המדינה כדי לקלוט את תעשיית הגז והקונדנסט נמצאות
בהליכי תכנון ואישור סופיים מבלי שהנתונים לגבי כמויות הקונדנסט שייכנסו והשפעותיהם על
בריאות הציבור, בטחונו והסביבה- יונחו על שולחן מקבלי ההחלטות ויוצגו לציבור הרחב.
הקונדנסט הנו חומר מזהם ונפיץ במיוחד ומסוכן. בהתאם לתמ"א 37/ח ומסמכים נוספים המצורפים
לחוות דעתנו זו, הכוונה היא לקלוט אותו ביבשה ולאחסנו ולזקקו בקרבת מרכזי אוכלוסיה, בין
השאר במפרץ חיפה, עמק חפר, חדרה, באזור יקנעם- מנשה ועוד.
לאחרונה, התברר מפרסומים של קבוצת דלק כי כמויות הקונדנסט הצפויות להיות מופקות ממאגרי
הגז הטבעי במימיה הכלכליים של ישראל )מאגר "תמר" ממנו מופקים גז וקונדנסט כבר כיום
והמאגרים הנוספים, לרבות מאגר "לוויתן", מאגר "כריש" ומאגר "תנין"( שונה לחלוטין מהכמות
שהוערכה בעת שנערך תסקיר ההשפעה על הסביבה שבבסיס תמ"א 37/ח )תכנית המתאר המסדירה
את הקמת מתקני הקליטה לגז הטבעי והקונדנסט ומתקני הטיפול בהם(.
לפי הערכתנו, המבוססת על פרסומי קבוצת דלק על כמות חביות הקונדנסט שנמכרה ממאגר "תמר"
בשנים 2014-2013 והיחס בינה לכמות הגז הטבעי שנמכרה בשנים אלו, כמות הקונדנסט שתופק
ממאגרי הגז שונה פי עשרות מונים מהכמות שתוארה בתסקיר ההשפעה על הסביבה והיא עומדת על
כ-46 מיליארד חביות נפט בכלל המאגרים, לעומת כ-60 מיליון חביות שפורסמו לציבור.
היזמים ורוב הכוחות החזקים במשק הישראלי תומכים בהקמת מתקני הקבלה לקליטת הגז
מ"לוויתן" ומאגרים נוספים במתקנים יבשתיים אותם מקדמת המדינה, בשם "עידוד התחרות"
ופיתוח התעשייה הפטרוכימית הישראלית, אבל לאור סדרי הגודל שנחשפים והשלכותיהם, נשאלת
השאלה- האם מוצדק לפתח את "התעשייה הישראלית" בכל מחיר?
החלטה זו היא בעלת השלכות חמורות על בריאות הציבור, בשל נדיפותו של הקונדנסט והמזהמים
הנפלטים במהלך אחסונו וזיקוקו ועל הגדלת הסיכונים לאוכלוסיה – וברור שהמחיר שישלמו
האזרחים כפי שיוצג בדו"ח- יהיה כבד ביותר.
3
ישראל הנה מדינה קטנה וצפופה הנמצאת במצב של איום בטחוני מתמשך- לכן ההכרעה בסוגיה זו
היא הרת גורל לגבי עתידה. כבר היום כמות החומרים המסוכנים והזיהום ביישובים רבים ברחבי
הארץ , כמו למשל במפרץ חיפה, אשדוד ואשקלון, פוגעים ומסכנים את האוכלוסייה באופן שכל
תוספת עלולה להביא לאסון בריאותי וסביבתי.
קיימת חלופה שבכוחה למנוע את הסיכונים המיותרים – חלופה מרוחקת ובטוחה יותר, על פי הבאר,
עשרות קילומטרים מהחוף, בה ניתן להפיק את הגז והנפט )הקונדנסט(, להכניס למדינת ישראל רק גז
טבעי ולייצא את הנפט הייחודי- מלב הים, מבלי לסכן את בריאות הציבור תוך מזעור פגיעה
סביבתית.

Pin It on Pinterest

צמצום בזבוז ואבדן מזון
מאיה מילרד-גבעון

כלכלה מעגלית,
Cradle to Cradle

יאיר אנגל

רגולציה ואפס פסולת
ירדן שני

איכות הסביבה ודת
הדס ילניק

שינוי גדול מתחיל בשקית אחת
סדנא להכנת שקיות רשת רב פעמיות
ענת אביהוד

אפס פסולת, אפס ניצול – על סחר הוגן
רז פרוגל

10 דברים שלא ידעתם על תעשיית האופנה
עתניאל גדג'

עם הטבע ולא נגדו – אופנה בת קיימא
אדוה ברונר

קליעת סלים מעלי בננה
מיכל בראודה

קוסמטיקה טבעית להכנה ביתית
הילאה פריאס

פאנל "ימי ירח" – היגיינה נשית
מנחה: נועה ישראלי-רוזנברג

סמדר רגב אגמון, מנעמי כהן, חן תמיר