כאן אנו חולקים רעיונות הקשורים לקיימות.

אורח חיים אפס פסולת, עצות וטיפים, עדכוני סביבה.

מותגים וחברות שתומכות בערכי הקיימות ומכבדות את משאבי הטבע. 

Be a Voice For The Voiceless

אפס פסולת היא מטרה ועקרון מנחה. בדומה לכוכב הצפון, הוא נראה רחוק,
אך הוא מבטיח שנצא לכיוון הנכון. אפס פסולת היא מערכתית ואישית כאחד.

"אפס פסולת היא שימור כל המשאבים באמצעות ייצור אחראי, צריכה,
שימוש חוזר ושחזור של מוצרים, אריזות וחומרים ללא שריפה,
וללא הטמנה לאדמה, מים או אוויר המאיימים על הסביבה
או על בריאות האדם"

צרכנות נבונה

להרגלים שלנו יש השפעה ישירה על עתיד כדור הארץ.

המותגים שאנו בוחרים לתמוך בהם והמוצרים שאנו קונים
מודיעים ליצרנים אודות הביקושים והם מבצעים התאמות בהתאם.

אם לא נקנה פריטים חד פעמיים וזולים מחומרים מזהמים הם יפסיקו לייצר אותם.

Activism is my Rent
For Living on the Planet

Alice Walker-

דילוג לתוכן